Isuzu

Med vårt nuvarande logistiksystem så finns kåpor även till Isuzu Extended på nära håll. Med ”popupluckor” eller skjutbara luckor. På en av bilderna syns det även hur monteringen går till via flakbeklädnadens naturliga platser.

Pris inkl. transport till din adress: 19-22000 kr + moms beroende på vart i vårt avlånga land kåpan ska skickas.