Toyota

Toyota Hilux

Flextop Soft är ett lätt och hopvikbart flaklock. Med Flextop Soft undviker man vattensamlingar och is på lockets ovansida. Locket är lätt att ta av när något riktigt stort ska transporteras. Kolla videon!

Med Flextop Soft får man ett bra väderskydd samtidigt som det sparar diesel eftersom locket tar bort virveln i flaklådan. Locket finns till både kort och långt flak.

Pris: 4500 kr + moms